Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Demiryollarımızın geleceği

(yorumlar kapalı)

 kdDünya Demiryolcular Eylem Günü etkinlikleri kapsamında bu yıl 6 Mart 2008 Perşembe günün BTS Genel Merkezi tarafından TCDD Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda "Demiryollarımızın Geleceği" başlığı altında bir panel düzenlenmiştir.

BTS Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Selahattin NESİPOĞLU’nun Panelistleri divana davet eden çağrısının ardından kürsüye açış konuşmasını yapmak üzere gelen BTS Genel Başkanı Yunuz AKIL konuşmasında " Demiryolarımızın kuruluşundan bu güne kadar olan süreci anlatarak demiryolunun geleceği ülkenin geleceğidir, demiryolunun geleceğine sahip çıkarken ülkemizinde geleceğine sahip çıkıyoruz." dedi.

Panelin oturum başkanlığını yapan TMMOB Makine Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Ali Ekber ÇAKIR Ulaşım Politikaları ve sorunları üzerine yaptığı konuşmanın ardından panelistler 20 şer dakika söz hakları olduğunu belirterek ilk önce kamu temsilcisi olan TCDD Yol Dairesi Başkanı Ferhat DEMİRTAŞ’a söz vererek TCDD nin bu gününü anlatmasını talep etti.

 kdTCDD Yol Dairesi Başkanı Ferhat DEMİRTAŞ TCDD İstatistik yıllıklarına da yansımış olan yol bilgilerini ve istatistiklerini anlatarak başladığı konuşmasında daha önce yol bakım ve tamiratlarında yapılan bir uygulamanın kaza ve olaylara neden olduğunun anlaşılması üzerine bu uygulamanın terk edildiğini bunun sorumluluğunu da eski yönetimlere havale etmediğini tüm sorumluluğu üstlendiğini açıkladı.

Oturum Başkanı yine bir kamu görevi ifa etmiş bulunan TCDD E.Genel Müdürü Tekin ÇINAR’ a vererek dönemini ve bu günü karşılaştırmasını talep etti.

TCDD E.Genel Müdürü Tekin ÇINAR "TCDD nin elindeki mevcut hatların ve özellikle kurpların (viraj) sayı ve ölçülerini verdikten sonra bu standart dışı ray ve kurp ölçüleri ile modern demiryolu işletmeciliğinin yapılmasının mümkün olmadığını, Hızlı trenden önce Ankara İstanbul arası demiryolunun rehabilitasyon projesinin kendisinin olduğunu, ancak bu iş için bu hükümet döneminde hazineden alınan para ile mevcut hattın rehabilitasyonundan vazgeçilerek HIZLI TREN projesine başlanıldığını, döneminin projesi olan ve Süleyman Demirel’inde desteklediği Kapıkule Kars Tiflis hızlı tren projesinin vede şu an tamamlanmak üzere olan GAP’ın demiryolu bağlantısının yapılmasının TCDD’nin geleceği" olduğunu dile getirdi.

 kdTCDD E.Genel Müdürü Tekin ÇINAR’dan sonra konuşma sırası YTÜ Öğretim Üyesi Prof.Dr.Aydın EREL’e geldi.

Prof.Dr.Aydın EREL konuşmasına "Hızlandırılmış tren faciasından sonra basın yayın organlarında çıkan demeçlerinin baz alınarak kaleme alınan < Demiryoluna Hızlandırılmış İnfaz> adlı kitapta Kendisinin demiryolundan ulaştırmadan hiç anlamadığı yönünde getirilen eleştiriyi cevaplamakla başladı. Üniversite öğreniminin başından Profesörlüğe uzanan eğitim süresince aldığı demiryolu eğitimi ve araştırmalarından bilimsel makalelerinden örnekler vererek kitaptaki eleştiriyi cevaplamakla" başladı. Bundan sonra ise 7.Ulaştırma Kongresinde söylediği "mevcut demiryolcular yüksek hızlı tren işletemezler" sözünün yanlış anlaşıldığını "yeterli bilgi donanımına sahip olmayan demiryolu personeli ile hızlı tren işletmeciliğinin yapılmasının güvenliği tehlikeye sokacağını söylemek istediğini" bu gün demiryoluna bütçeden ayrılan payın geçmiş dönemlere bakıldığında sevinçle karşılanacak oranda artış olduğunu, hızlı tren işletmeciliği konusunda yaptığı eleştiri ve önerilerin TCDD yönetimince son dönemde dikkate alındığını" söyledi.

Oturumun son konuşmacısı olan Mimarlar Odası E.Başkanı Oktay EKİNCİ bir slayt sunumu eşliğinde Marmaray projesine ve Haydarpaşa garın kapatılarak otel yapılmasına karşı eleştirilerini anlattı.

Soru cevap kısmında Yol Dairesi Başkanı Ferhat DEMİRTAŞ içinde eleştiride saklı olan sorulan karşısında sinirlenerek "benim gitmemle düzelecekse gitmemi isteyen varsa ceketimi alır giderim" beyanında bulundu.

Verilen aradan sonra tekrar toplanan panelde forum bölümünden önce divan başkanı Panele İzleyici olarak gelen Prof. Dr. Zerrin BAYRAKTAR ve Ulaştırma Bakanlığı E.Müşteşarı Mete ORER’e kısa birer konuşma yapmaları için söz verdi.

Prof. Dr. Zerrin BAYRAKTAR’ın konuşması esnasında Yol Dairesi Başkanı Ferhat DEMİRTAŞ ile hızlı tren ve sürat demiryolu tercihi konuşunda kısa bir tartışma yaşandı. Oturum Başkanı bu konuda ayrı bir panel düzenlenmesinin faydalı olacağını belirterek tartışmayı sonlandırdı.

Forum bölümüne geçilmeden önce Cer Dairesi Başkanı İspanyol CAF firmasından alınan hızlı tren setleri hakkında teknik bilgileri içeren bir slayt sunumu yaptı. Cer dairesi başkanına sunumun ardından "ispanyol caf firmasının ürettiği hızlı tren setlerini ülke dışına satmasının bir ilk olduğu bunun sakıncasının bulunup bulunmadığı" sorusu soruldu. Cer Dairesi Başkanı hızlı tren seti alımının hazırlanmış bir şartname sonucu ihaleye çıkılarak alındığını şartnameye uyan ve en ucuz teklifi veren CAF firmasının ihaleyi kazandığını altında başka bir şey aranmamamsı gerektiğini söyledi. Aslında sorulan sorunun içinde hiç bir itham ve suçlama bulunmamakta idi. (medeniyetler buluşması yada dünürler buluşması gibi)

Forum bölümü konuşmacıların eksik kalanları anlatmalarının yanında demiryolunun demiryolculuğun geleceğinden duyulan kaydıların ve yanlış yönetim anlayışına tepki ve sitemlerin dile getirildiği sorgulandığı bir bölüme dönüştü.

Özellikle form bölümünde bütçeden ayrılan paydan mevcut 11. km lik hatlara hiç pay ayrılmayarak hızlı tren hatlarına ve seyrüseferle ilgil olmayan işlere harcanması hemen hemen tüm konuşmacılar tarafından dile getirildi.

Özellikle Marmaray’a ve Haydarpaşa garın işlevinin değiştirilmesine yönelik eleştirilerin TCDD bürokratlarının olduğu bir ortamda dile getirilmesi, hatta oturum başkanı tarafından da bu konuda da ayrı bir panel düzenlenmesinin faydalı olacağının belirtilmesi panelin en önemli başarısı arasında idi.

Sonlara doğru BTS eski Yönetim Kurulu üyesi Mehmet ERDOĞAN tarafından uzun bir anlatımdan sonra Prof. Dr. Aydın EREL "siz olsaydınız bütçeden aldığınız payı hızlı tren hatlarına mı yoksa mevcut hatlara mı harcardınız" sorusu soruldu. Prof. Dr. Aydın EREL de uzun bir anlatımdan sonra kendisinden beklenen cevabı verdi "tabiiki mevcut hatlara"

 kdPanelde son söz katılımcıların en genci olan Prof. Dr. Aydın EREL’in master öğrencisi Gökçe AYDIN aldı. Gökçe AYDIN söze eğitimimi tamamlayıp Hocalarımın oturduğu koltuğa oturup banada hocam dendiği günlerde bana demiryollarının eleştirecek tarafı kalmaması dileğiyle söze başladı. G.AYDIN Türkiyedeki Üniversitelerde yaptığı inceleme ve araştırma sonucunda Üniversitelerde Ulaşım Kürsüsü bulunma sayısının bir elin parmaklarını geçmeyeceğini,bulunanlarında çeşitli sorunları bulunduğunu. YTÜ bünyesindeki demiryolu meslek YO nun ve TCDD ye orta düzey yönetici yetiştiren TCDD Meslek Lisesinin kapatıldığını, Demiryoluna eğitimli, bilgi donamınlı nitelikli eleman gerektiğini, hızlı tren işletmeciliğini bir hedef olarak önüne koymuş olan TCDD nin buna yönelik ne mevcut personelin nede dışardan alınacak personelin temini eğitimi konusunda bir plan ve programının bulunmadığını, kısaca eğitimin demiryolun da da şart olduğunu diele getirdi.

Panel oturum başkanının kapanış konuşmasının ardından Panele katkı sunan bilim adamlarına ve TCDD bürokratlarına teşekkür plaketi verilmesi ile son buldu.

 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: www.kentvedemiryolu.com