Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Demiryolcular Eylem Gününde BTS Şiddete Hayır Dedi.

(yorumlar kapalı)

Uluslararası Taşımacılık Çalışanları Federasyonuna (ITF) üyesi Sendikalar tarafından her yıl kutlanan Dünya Demiryolcular Eylem Günü bu yıl da demiryolcular tarafından "Sendikalar Şiddete Hayır Diyor" temasıyla kutlanılıyor. Ülkemizde ulaştırma işkolunda ITF’ ye üye sendikalar arasında bulunan Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası tarafından bu günle ilgili olarak 28 Nisan 2009 Salı günü saat 12.30′ de TCDD Ankara Gar önünde basın açıklaması yapılmıştır.

Yapılan açıklamada gerek görevlerini yaparken şiddete maruz kalan hatta bu şiddet sonucu hayatını kaybeden demiryolcuların olduğu, örgütlenme önündeki engellerin kaldırılmadığı, faal personelin özellikle evlerine dönüşlerinde talep edilen servisin çok görüldüğü dile getirilerek şiddetin her yönüne karşı duruşun örgütsel mücadele ile olacağı dile getirilmiştir.  

resim

Sendikalar Şiddete Hayır Diyor!

2000 yılından beri çeşitli etkinliklerle kutladığımız Dünya Demiryolcular Eylem Gününü bu yıl dünyadaki tüm demiryolcularla birlikte sendikamızın üyesi bulunduğu Uluslararası Taşımacılık Federasyonu (ITF) öncülüğünde "Sendikalar Şiddete Hayır Diyor" temasıyla kutluyoruz.

ITF tarafından 2008 yılı Aralık ayında Brezilya’da gerçekleştirilen konferansta Dünya Demiryolcular Eylem Gününün 28 Nisan 2009 tarihinde "Sendikalar Şiddete Hayır Diyor" temasıyla kutlanmasına karar verilmiştir. Eylemliliğin önceleri sadece demiryolu taşıma araçlarındaki şiddet olgusuna odaklanmasına karar verilmişken, daha sonra şiddetin sadece demiryolu değil tüm kamu taşıma sektöründe görüldüğü fikrinde birleşilmesi ile demiryolu çalışanlarının yanı sıra tüm ulaştırma işkolu çalışanlarını kapsayan bir nitelik almıştır.

 Bugün gerek dünyanın gerekse ülkemizin içinden geçtiği dönemde neo liberal politikalar sonucu her anlamda yoksullaşma ve yoksunlaştırılma tüm olumsuzluklarıyla bizlerin yaşamını etkilemektedir. Üretim ve tüketim ilişkilerindeki hızlı dönüşüm toplumu sosyal, kültürel ve diğer alanlarda da yakından etkilemekte ve değiştirmektedir.

Göç, kentleşme, hızlı nüfus artışı, eğitim, işsizlik, ulaşım ve benzeri sorunlar yoğun olarak yaşanırken, bu süreç insan ilişkilerinde de normalliği ortadan kaldırmakta ve insanların birbirine yabancılaştığı, ilişkilerin kuralsızlaştırıldığı bir düzeni önümüze çıkarmaktadır.

Bu sürecin öne çıkan ortak özelliği şiddettir. Kimi zaman fiili, kimi zaman ruhsal, kimi zaman da başka biçimlerde karşı karşıya kaldığımız şiddet, dünyanın geçirdiği baş döndürücü değişimle çok kısa zamanda ve büyük bir hızla artmış, her gün gördüğümüz ya da medya aracılığı ile haberimizin olduğu şiddet olayları artık günlük yaşantının bir parçası olmaya başlamıştır.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) şiddeti şöyle tanımlamaktadır: "İş yaşamındaki şiddet çalışanların işleriyle ilgili durumlarda istismar, tehdit edilmesi, saldırı veya diğer şiddet davranışlarına maruz kalmasıdır. Bu durum fiziksel ve zihinsel şiddeti kapsar. Şiddet fiziksel saldırı, öldürme, sözlü taciz, cinsel ve ırkçı taciz, tehdit ve zihinsel baskı olarak ortaya çıkar."

Yaşamın tüm alanlarında ve ilişkilerde şiddet öne çıkmaktadır. Tüm toplum gibi biz demiryolu çalışanları da bu olumsuzluktan etkilenmekteyiz. Her gün milyonlarca insanın bir yerden başka bir yere taşınması sürecinde onlarla iletişim halinde olan biz Demiryolcular da çeşitli şiddet türleriyle karşı karşıya kalmaktayız.

Bugüne kadar yaşadığımız sorunların çözümü için uğraşlarımıza rağmen halen gişe memuru, kondoktör vb. görevleri yapan arkadaşlarımız güvenli bir ortamda hizmet verememektedirler. Pek çok arkadaşımız saldırıya uğramakta, yaralanmaktadırlar. Gasp edildikten sonra yaşamını yitiren Gişe Memuru Veysel Acıelma ve trende görevi başında saldırıya uğrayarak yaşamını yitiren Koruma Güvenlik Görevlisi arkadaşımız Ahmet Kaya şiddet mağdurlarının sadece ikisidir.

Faal personel olarak adlandırdığımız arkadaşlarımız pek çok yerde servis sorununun çözümlenmemiş olması nedeniyle geceleri iş ve evleri arasında güvenlik sorunu yaşamaktadırlar. İstasyon binaları, tren ve çalışanların güvenliği için Kuruluşumuz TCDD yeterli çabayı göstermemektedir.

Sendikamız BTS, onurlu mücadele geçmişi boyunca, şiddetin neredeyse her türüne maruz kalmış, buna rağmen şiddete başvurmamış ve hep karşısında durmuştur.
Örgütsel yapı olarak BTS kadar, demokrasi, sendikal hak ve özgürlükler ile refahın ve mutluluğun yeryüzünde olabildiğince eşit dağılması mücadelesinin sendikamız çatısı altında yapılabileceğine inanan BTS’ liler de bugüne kadar değişik türden bir çok şiddet eyleminin mağduru olmuşlar, ancak şiddete başvurmadan, şiddeti onaylamadan, şiddetin karşısında örgütlenmişlerdir. BTS, fiili meşru mücadele hattında dün olduğu gibi bugün de üyelerine ve çalışanlara yönelik her türlü şiddet karşısında mücadelesini sürdürecektir.

BTS olarak  üyesi olduğumuz Uluslararası Taşımacılık Çalışanları Federasyonu ITF’in aldığı karara uyarak, Dünya Demiryolcular Eylem Günü ilan edilen 28 Nisan 2009 tarihinde kişisel, toplumsal, kurumsal ve evrensel bir olgu olarak her türlü şiddeti lanetlemekte ve emekçileri şiddete karşı örgütlenmeye çağırmaktayız.

Genel Başkan
Yunus AKIL

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu