Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Corner Otel Kadıköy’ün Kent Suçudur

(yorumlar kapalı)

 kdKadıköy sahilinde yapımı devam etmekte olan Corner Otel’i Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi öncülüğünde "Moda Corner Otel’e Hayır Platformu" tarafından protesto eden bir eylem düzenledi. Otelin imar aflarından ve plan tadilatlarından gelen avantajlarla inşa edildiği ifade edilerek, Corner Otel’in bir "kent suçu" olduğu söylendi.

Modalıların AKP ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni  Moda İskelesi tesislerinde alkol kullanımını yasaklayan uygulamasını protesto eden eylemlerine bir yenisi daha eklendi.

Eylemde "Moda Sahiline hançer" yazılı pankart ve "Corner Otel’e hayır", "Corner Otel Kent Suçudur", "Şantiyeye Değil, Rantiyeye bak", "AKP Çevreye Zarar Verir" yazılı dövizler taşındı. Okunan basın açıklaması sonrasında ise şantiye girişine siyah çelenk bırakıldı.

Oda adına basın açıklamasını okuyan Arif Atılgan, sözlerine küresel sermayenin İstanbul’a olan rant amaçlı saldırısının kendisini Kadıköy’de gösterdiğini söyleyerek başladı. Atılgan, açıklamada şu noktalara değindi:

Plan tadilatı ile adı geçen arsada H=18,50 m. konut alanı olan imar durumu, TAKS=0,40, H=12 kat, turizm-ticaret alanı olarak tadil edilmiştir. Bu imar durumuna göre 2632,66 m2 alanı olan arsaya 21142,91 m2 inşaat alanlı, yüksekliği 50 m.ye yaklaşan bir bina yapabilme hakkı doğmaktadır.

İstanbul İmar Yönetmeliği İstanbul’da maksimum 3 emsal belirlemiş iken burada emsal 8′i bulabilmektedir. Plan notlarına yazılan bazı avantajlarla imar yönetmeliğinin delinmesi hem kente zarar hem de diğer vatandaşlara büyük haksızlık değil midir?

Kadıköy Meydanı Kentsel Sit Alanı’na komşu parselde inşa edilen etrafındaki yüksekliğin iki katından daha yüksek bir kitleye sahip olan bu inşaatın siluete ve SİT Alanına etkisinin ilgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından araştırılması gerekmektedir.

Bu otel Kadıköy’e yapıldığında Kadıköy merkezine büyük bir trafik yükü gelecektir. Bu trafik yükünün altından kalkabilmek için ise, daha önce gündeme gelmiş ancak Mimarlar Odası’nın açtığı dava sonucu 11.11.2005 tarihinde iptal edilmiş olan, Moda Sahili Otoyolu Projesi çözüm olarak tekrar ortaya çıkarılacaktır. Her iki proje de Kadıköy’e girecek araç sayısını tetikleyerek çoğaltacak projelerdir ki, bunu düşünmek bile ürküntü vericidir.

Haydarpaşa Garı’nın etrafına iş merkezleri inşa ederek onu fark edilmez duruma sokmak amaçlanırken, diğer yandan bu Otel siluette belirgin ve etkin bir duruma getirilmek istenmektedir. Yani Kadıköy’ün 100 yıllık tarihi silueti de yok edilmek istenmektedir.

Bizler çevresine ve kentine sahip çıkan kurum ve kişiler olarak bu gün bu oteli Kadıköy’ün KENT SUÇU olarak ilan ediyoruz.

 kdArif Atılgan’dan sonra söz alan Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Eyüp Muhcu, sözlerine "Bugün burada bir kent suçu nedeniyle bir aradayız. Bu suçu işleyenler bellidir. Bu suç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde oybirliğiyle işlenmiştir" diyerek başladı.

Otel inşaatının İstanbul’un kültürel değerlerine, kent dokusuna, Kadıköy ve Moda’nın mimarî özelliklerine uygun olmadığını savunan Muhcu, "Otel, çevresindeki yapıların 10 katı büyüklüğünde yapılmıştır. Bu kent suçları, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkanlığı çalışmaları çerçevesinde, İstanbul’un tanıtımına katkı sağlayacakmış gibi göstererek işlenmektedir. Bu toplumun toplumsal belleği yokmuş gibi, bu inşaatlar akıl almaz bir şekilde sürdürülmektedir" diye konuştu.

Mimarlar Odası’nın 100 yıllık örgütlü bir gelenekten geldiğini ve beslendiğini hatırlatan Muhcu, "Bu gibi kent suçlarının bir daha işlenmemesini diliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Eyüp Muhcu’dan sonra söz sırası SOS Çevre Gönüllüleri Vakfı Başkanı Türksan Başer Kafaoğlu‘na verildi. Kafaoğlu, bir kentli olarak sıkıntılı ve üzüntülü olduğunu ifade ederek, "Son günlerde yapılan kent suçlarına o kadar şahit olduk ki, bu da üzerine tuz bir biber ekti. Sahilde yapılan bu utanç abidesi için acaba burada yaşayan Modalı vatandaşlara soran oldu mu?" sorusunu sordu.

Otelin, yurttaşların görüşlerine başvurmadan, gizli kapaklı bir şekilde inşa edildiğini belirten vakıf başkanı, "Artık betonların arasında boğuluyoruz. Bu kadar dar bir yoldan araç girişi nasıl olacak, bunun farkında değiller mi? Bir daha böyle bir şeye tanık olmak istemiyoruz. Böylesi bir utanç abidesini inşa edenleri kınıyorum. Fakat bilsinler ki, bu işin peşini bırakmayacağız" diye konuştu.

Son söz alan isimse, Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu’ndan Aslıhan Denizci oldu. Doğma büyüme bir Modalı olarak Corner Otel’e karşı elinden geleni yaptığını belirten Denizci, "Plan tadilatlarının kamu yararına olması beklenir. Kamu bizsek, bu otelin bize yararının gösterilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

 kdArtık istediği yere istediği binayı dikme hakkını elde eden şirketlerin karşısında duracaklarını ifade eden Denizci, "Bu binayı istemiyoruz. Kadıköy’e birçok konuda zarar verecek bu binanın bundan sonra yapılacak binalara emsal gösterilmesini istemiyoruz. Kadıköy’ün talan edilmesini istemiyoruz. İmar talanlarına göz yuman yerel yönetimlere oy vermeyeceğimizi ifade ediyoruz" dedi.

Deniz "binanın yapımına karşı eylemliliğin platform tarafından devam ettirileceğini belirtirken, 4 ve 6 Kasım 2008 tarihlerinin akşam saatlerinde mumlu ve fenerli eylemler gerçekleştirileceğini "söyledi. Deniz ayrıca 5 ve 7 Kasım 2008 tarihinde saat 20:00’da ışık söndürme eylemi yapılacağını duyurdu ve Kadıköy halkını bu eylemlerde destek vermeye çağırdı.

Topluluk, daha sonra otelin önüne üzerinde "Bu bina Kadıköy’ün kent suçudur" yazılı siyah çelenk bıraktıktan sonra dağıldı.

 

Basına ve Kamuoyuna

 

CORNER OTEL KADIKÖY’ÜN KENT SUÇUDUR

 

1938 yılındaki Pervitich haritalarında çayır olarak gözüken bu alan, Kadıköy’ün yakın tarihinde, içindeki tek katlı ev ve geniş bahçesiyle hatırlanmaktadır. Son yıllarda küresel sermayenin İstanbul’a olan akıl almaz rantlı imar saldırısı artık Kadıköy’de de kendini göstermeye başlamıştır. Bir süredir plan,proje,ruhsat çalışmaları yürütülen bu inşaatlardan biri olan Mühürdar Corner Oteli bina yükseldikçe halk tarafından daha iyi algılanmaya başlanmıştır. 

 

Resmî tanımı Caferağa Mahallesi, 961 ada, 29-69-35 parseller olan bu arsada, İBB tarafından 18.02.2005 tarihinde onaylanarak , 25.04.2005 tarihinde askıya çıkarılmış olan 1/5000 ölçekli parsel bazında plan tadilatına ,Mimarlar Odası 23/5/2005 tarihinde itiraz etmiş ve ardından dava açmıştır.

 

Plan tadilatı ile adı geçen arsada H=18,50 m. konut alanı olan imar durumu, TAKS=0,40, H=12 kat, turizm-ticaret alanı olarak tadil edilmiştir. Bu imar durumuna göre 2632,66 m2 alanı olan arsaya 21142,91 m2 inşaat alanlı, yüksekliği 50 m.ye yaklaşan bir bina yapabilme hakkı doğmaktadır. 

16.08.2006 tarihinde Kadıköy Belediyesi tarafından bu arsayla ilgili olarak 1/500 ölçekli uygulama imar planı hazırlanmış ve askıya çıkarılmıştır.

 

Adı geçen 1/500 ölçekli Uygulama İmar Planı, Kadıköy Belediyesinde,16.09.2006 tarihinde askıdan inmiş, 13.09.2006 tarihinde Mimarlar Odası bu plana da itiraz etmiş, 12.11.2006 tarihine kadar Kadıköy Belediyesi Mimarlar Odası’na hiçbir cevap vermeyince hukuk terimi ile bu itirazı zımnen reddetmiş sayılmıştır. Bunun üzerine Mimarlar Odası 10.01.2007 tarihinde 1. İdare Mahkemesi’nde 2007/1057 Dosya No’suyla Kadıköy Belediyesine "bu planın iptali ve yürütmesinin durdurulması" için dava açmıştır ve bu dava devam etmektedir.

 

Kadıköy Belediyesi 16.05.2007 tarihinde üzerinde "yargıdan yürütmeyi durdurma ile ilgili karar gelinceye kadar inşaat ruhsatı verilmeyeceği" notu bulunan İmar Durumunu ilgili firmaya vermiştir. Ancak bu nota rağmen 06.09.2007 tarihinde inşaat Ruhsatını da vermek zorunda kalmıştır. Bu şekilde başlayan inşaat bugünkü seviyesine gelmiştir.

 

1/5000 ölçekli nazım imar planları; 1/1000 ve 1/500 ölçekli uygulama imar planlarının hazırlanmasında göz önüne alınması gereken temel hedeflerin, ilkelerin, arazi parçalarının kullanış biçimlerinin ve başlıca bölge tiplerinin belirlendiği bir plan türüdür. Bölge planı, çevre düzeni planı, nazım imar planı ve uygulama imar planı sıralamasında, üst ölçekteki planlar kararlarını alt ölçekteki planlara aktarırlar. Bu sıralamada parsel ölçeğinde bilgi içeren planlar ise uygulama imar planlarıdır. Yani 1/5000’lik nazım imar planlarında parsel ölçeğinde plan tadilatı veya parsel ölçeğinde nazım imar planı yapılması, kabul edilebilir bir yöntem değildir.

 

İstanbul İmar Yönetmeliği İstanbul’da Max=3 emsal belirlemiş iken burada emsal 8’i bulabilmektedir. Plan notlarına yazılan bazı avantajlarla imar yönetmeliğinin delinmesi hem kente zarar hem de diğer vatandaşlara büyük haksızlık değil midir?

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu 1. Bölge Temsilciliği 5 No’lu KVTVK Bölge Kurulu’na arsadaki ağaçların tesbit ve tescili ile ilgili 1.12.2006 tarihinde başvuruda bulunmuştur

Yakın tarihte çekilmiş hava fotoğraflarında buradaki ağaçlar bellidir ve verilecek zarar rahatlıkla tespit edilebilecektir.

 

 Kadıköy Meydanı Kentsel Sit Alanı’na komşu parselde inşa edilen, etrafındaki yüksekliğin iki katından daha yüksek bir kitleye sahip olan bu inşaatın silüete ve SİT Alanına etkisinin ilgili KVTVK Kurulu tarafından araştırılması gerekmektedir. 

 

Bu otel Kadıköy’e yapıldığında Kadıköy merkezine büyük bir trafik yükü gelecektir. Bu trafik yükünün altından kalkabilmek için ise, daha önce gündeme gelmiş ancak Mimarlar Odası’nın açtığı dava sonucu 11.11.2005 tarihinde iptal edilmiş olan, Moda Sahili Otoyolu Projesi çözüm olarak tekrar ortaya çıkarılacaktır. Her iki proje de Kadıköy’e girecek araç sayısını tetikleyerek çoğaltacak projelerdir ki, bunu düşünmek bile ürküntü vericidir.

 

 Denizden bakıldığında Kadıköy’ün siüetindeki belirgin yapı tarihi Haydarpaşa Garıdır. Haydarpaşa Garı’nın etrafına iş merkezleri inşa ederek onu farkedilmez duruma sokmak amaçlanırken, diğer yandan bu Otel siluette belirgin ve etkin bir duruma getirilmek istenmektedir.Yani Kadıköy’ün 100 yıllık tarihi slüeti de yok edilmek istenmektedir.

Birkaç kişinin kazanacağı büyük rant sebebiyle Kadıköy, tarihi görüntüsü de değiştirilerek, yaşanamayacak hale getirilmek istenmektedir.

 

Sayın Basın Mensupları,Sayın Halkımız

Bu otel ile ilgili hukuksal mücadelemiz devam etmektedir.Ancak inşaatın bu günkü görüntüsü bile burada bir kent suçu işlendiğinin kanıtıdır.Bizler çevresine ve kentine sahip çıkan kurum ve kişiler olarak bu gün bu oteli Kadıköy’ün KENT SUÇU olarak ilan ediyoruz.18.10.2008

 

MİMARLAR ODASI

İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ

ANADOLU 1.BÜYÜKKENT BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

 

 kd

 kd

 kd

 kd

 kd

 kd

 kd

 kd

kd

 kd

 kd

 kd

 kd

 kd

 kd

kd

 kd

MÜHÜRDAR CORNER OTELİ GÜNCESİ

· 18.02.2005 1/5000 Ölçekli Kadıköy Merkez Nazım İmar Planı Tadilatı İBB Başkanlığı’nca onaylanıyor.

· 25.04.2005 1/5000 Ölçekli Kadıköy Merkez Nazım İmar Planı Tadilatı askıya çıkarılıyor.

· 23.04.2005 Mimarlar Odası bu Plan Tadilatına itiraz ediyor.

· 31.08.2005 İBB tarafından Mimarlar Odası’nın itirazı red ediliyor.

· 23.09.2005 Mimarlar Odası 4.İdare Mahkemesinde 2005/2362 E sayılı dosya ile İptal ve Yürütmeyi Durdurma Davası açıyor.

· 21.06.2006 Kadıköy Belediyesi 1/500 Ölçekli Uygulama İmar Planını Meclisinde onaylıyor.

· 16.08.2006 Kadıköy Belediyesi 1/500 Ölçekli Uygulama İmar Planını askıya çıkarıyor.

· 13.09.2006 1/500 Ölçekli Uygulama İmar Planına Mimarlar Odası itiraz ediyor.

· 16.09.2006 1/500 Ölçekli Uygulama İmar Planı askıdan iniyor.

· 12.11.2006 Tarihine kadar Kadıköy Belediyesi Mimarlar Odasının itirazına cevap vermediği için itirazı zımnen red etmiş sayılıyor.

· 01.12.2006 Mimarlar Odası Anadolu 1. Bölge Temsilciciği 5 Nolu KVTVK Kurulu’na parseldeki ağaçların korunması ile ilgili yazı yazıyor.

· 19.12.2006 Kadıköy Belediyesi Mimarlar Odası’na, mahkemeden Yürütmenin Durdurulması ile ilgili karar gelinceye kadar İmar Durumu vermeyeceğini yazıyor. Bu sebepten mahkemeden çıkacak kararın kendilerine gönderilmesini istiyor.

· 25.12.2006 5 Nolu KVTVK Kurulu Mimarlar Odası’na "Ağaçların Rölöve ve Raporunu" hazırlayın diyor.

· 10.01.2007 Mimarlar Odası 1. İdare Mahkemesinde 2007/57 dosya no suyla Kadıköy Belediyesi’nin 1/500 Ölçekli Uygulama İmar Planına dava açıyor.

· 11.05.2007 5 Nolu KVTVK Kurulu Kadıköy Belediyesi’nin parselle ilgili başvurusu üzerine Belediye’den ağaçları korumasını istiyor.

· 16.05.2007 Kadıköy Belediyesi İmar Durumunu veriyor. İmar Durumuna "Yargıdan Yürütmenin Durdurulması ile ilgili karar çıkıncaya kadar İnşaat Ruhsatını vermeyeceğini" yazıyor.

· 06 /09/2007 Kadıköy Belediyesi İnşaat Ruhsatını veriyor.

· 18.09.2007 Mimarlar Odasının Yürütmeyi Durdurma isteği ilgili mahkemece red ediliyor.

· 08.10.2007 Mimarlar Odası red kararını temyiz ediyor.

· 19.06.2008 Mahkeme bilirkişi incelemesine karar veriyor. Mimarlar Odası bilirkişi ücreti için para yatırıyor.

 kd

 kd

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu.com