Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Batan Sadece İskele Değil

(yorumlar kapalı)

 kd

Bugün 27.11.2008 tarihinde Meslek Odaları, BTS İstanbul 1 Nolu Şube ve Vapurumuzu Vermiyoruz kampanyası sözcüleri İMO İstanbul Şubesinde Karaköy İskelesinin batması olayını değerlendiren bir basın toplantısı gerçekleştirdiler. Karaköy İskelesinin batmasındaki ihmal kusur ve hataların dile getirildiği basın açıklamasının sonunda; İskelenin batışından dersler çıkarılarak insan yaşamını doğrudan ilgilendiren bu durumların, ilgisiz, bilgisiz, sorumsuz yöneticilerin inisiyatifine bırakılmaması; iskele ve benzeri deniz yapıları için tıpkı gemilerde olduğu gibi periyodik kontrol ve bakim esaslarını içeren kurallar oluşturularak mevzuata dahil edilmesi talep edildi.

 

KARAKÖY’DE BATAN SADECE İSKELE DEĞİL;

İNSAN YAŞAMINI HİÇE SAYAN AKIL, BİLİM VE ÇAGDIŞI SORUMSUZ ANLAYIŞTIR.

 

1984 yılında tamamlanarak isletmeye alınan KARAKÖY VAPUR İSKELESİ 21 Kasım 2008 günü yolcu terminalinin üstünde olduğu taşıyıcı dubaların su alması ile başlayıp; giren suların yeterli hız ve miktarda boşaltılamaması sonucu dengesinin tamamen bozularak ala bora olduğu bir süreç sonucunda sulara gömüldü.

 

 kdDubaların su almakta olduğu ve bunun "risk" oluşturduğu uyarısının gerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi gerekse IDO yetkililerine yaklaşık bir yıl kadar önce yazılı olarak yapıldığına ilişkin ciddi iddialar insan yaşamının hiçe sayacak ölçüde sorumsuzca davranılmış olduğunu ortaya koymaktadır.

 

Bu çağ dışı sorumsuz anlayışın yalnızca Karaköy İskelesi ile sinirli olmadığı da; hala belleklerimizde yer alan sayısız örneğe yakin zamanda eklenen, Hatay’da biodizel üretim tesislerinde meydana gelen ve üç kişinin olumu beş kişinin yaralanması ile sonuçlanan patlama ile bir kez daha kanıtlanmıştır.

 

Başlangıçta sökülüp takılabilir dubalar biçiminde tasarlanmış olan taşıyıcı sistemin daha sonra birleştirilmiş olması nedeniyle dubaların kontrol ve bakımlarının yapılmasının zorlaştırılmış olması ise bu anlayışın bilimi yok sayan yönünü açığa çıkarmaktadır.

 

Gösterişe yönelik "Prestij Projeleri" günü, görüntüyü kurtarmayı amaçlayan "makyaj" çalışmaları ile kent insanın gözünü boyamaya çabalayan bu anlayış, Karaköy İskelesi ile birlikte batmıştır.

 

Olayın meydana geliş zamanı itibariyle iskelede fazla yolcu olmaması ve hızla tahliye edilebilmesi nedeniyle herhangi bir can kaybının olmaması var olan "risk" in büyüklüğü konusunda yanıltıcı olmamalıdır.

 

İşletmeye alındığı günden bugüne su altı kesiminde yer alan taşıyıcı dubalarının ciddi bir denetimden, bakım ve onarımdan geçirilmediği bilinen ve aslında ağır lodoslu havalarda gemilerin sığınma yeri olan iskelenin delinen dubalarının su alması nedeniyle batışını "lodos"la açıklamaya çalışmak; insan aklıyla alay etme anlamına gelmektedir.

 

Halkımız, görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen üniversitelerin, meslek odalarının ve uzmanların uyarılarına kulak tıkayan, gerçeğe aykırı beyanlarla insanları yanıltmaya çalışan İstanbul ve ülke yöneticilerinden özür beklemektedir.

 

İskele dubalarının su alma nedeni ile buna ilişkin sorumluların tespiti için derhal bir soruşturma başlatılmalı; yapılacak teknik incelemenin şeffaflığının ve tarafsızlığının sağlanması için üniversiteler ve meslek odaları inceleme kurullarına dahil edilmelidir.

 

İlgili ve yetkililer Karaköy Vapur İskelesi’nin onarılması ve/veya yenilenmesi için zaman yitirmeksizin bilimsel ve teknik esaslara uygun bir çalışma başlatmalı ve kent insanının yoğun olarak yaşadığı ulaşım sorununu daha da büyüten bu olumsuzluğun bir an önce giderilmesini sağlamalıdırlar.

İskelenin batışından dersler çıkarılarak insan yaşamını doğrudan ilgilendiren bu husus, ilgisiz, bilgisiz, sorumsuz yöneticilerin inisiyatifine bırakılmamalı; iskele ve benzeri deniz yapıları için tıpkı gemilerde olduğu gibi periyodik kontrol ve bakim esaslarını içeren kurallar oluşturularak mevzuata dahil edilmelidir.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 27 KASIM 2008

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası İstanbul 1.Nolu Şube

Vapurumu Vermiyorum Kampanyası

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu