Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Ankara Garının Sesi Etkinlikleri

 kdHer gün önünden geçtiğimiz, gördüğümüz, duyduğumuz, kullandığımız Ankara Garı sadece bir Gar mıdır? Sadece bir bina mıdır? Taşların kıvrımlarında saklı kalanı paylaşmaya çağırıyoruz. Tren düdüklerindeki gizi. Osmanlıdan Cumhuriyete uzanan bir tanıklık yani bizim tarihimiz bizim öykümüz.

 

 

 

Ankara Garı’nın Sesi Etkinlikleri

25-31 Ekim 2008

 

"Biz bir kenti nasıl severiz..?

Kenti asla sevmeyenlerin, onu bir zenginleşme aracı olarak görenlerin bozduklarına boyun eğerek mi..? Kentimize yabancılaşarak, yüz metre karelik, tartışmalı egemenlik alanımıza saklanarak mı..? Ankara’yı sevmek, Ankara Garı’ndan başlayan, bir zamanlar bütün günümüzü geçirdiğimiz, geceleri serinlediğimiz Gençlik Parkı’na, Küçük Tiyatro’nun bulunduğu binalar topluluğuna, oradan operaya, kısacası Ankara’yı Ankara yapan tüm mekânları… rant ekonomisine, belleksiz toplum yaratma girişimlerine karşı savunmak değil midir..?

 kdAnkara Garı, yalnızca Ankara’nın değil, tüm ülkenin tarihinin bir parçası. Tıpkı Haydarpaşa Garı gibi…Birkaç kişinin tasarrufuna bırakılmayacak kadar değerlidir tarih…" (Zerrin Taşpınar, Ankara Ekspresi, 1 için özel yazısından)

Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesinden gönüllü bir grup öğrencinin oluşturduğu Ankara Garı Çalışma Grubu’nun Doç.Dr. Mutlu Binark ve İshak Kocabıyık’ın danışmanlığında Mayıs 2008’den bu yana Ankara Garı’nı mesken tutarak hazırlıklarını yürüttükleri bir dizi kültürel etkinlik Ankara Garı’nın Sesi adıyla 25–31 Ekim 2008 tarihleri arasında Cumhuriyet haftası kapsamında Ankara Gar’ında Ankaralılarla buluşuyor.

Cumhuriyet mimarisinin ve demiryolu kültürünün en önemli mekânı olan Ankara Garı’nda gerçekleşecek olan Ankara Garı’nın Sesi etkinliklerinin amacı; Ankara Tren Garı’nı tarihi, kültürel, siyasal ve ekonomik bağlam vurgusu içinde tüm özellikleri ile Ankaralılara tanıtmak ve Ankaralıların belleklerinde Gar’ın yerini anımsatmak, demiryolu kültürünü tanıtarak/tanıyarak yaşamasına katkıda bulunmak. Ankara Garı Çalışma Grubu için, Ankara Garı, neo-liberal ideolojinin kıskacındaki günümüzde yaşadığımız toplumunda, bellek yitimine karşı, Ankara’da önemli bir simge mekân.

Bu nedenle özellikle, Ankara Gar’ının hizmete açıldığı 30 Ekim 2008’i de içeren Cumhuriyet haftası içinde bu mekân dolayımı ile kentlilerin bellekleri ile kopan/yiten ilişkiyi yeniden kurmalarını sağlamaya yönelik çeşitli etkinlikler planlandı; Ankara Gar’ının/demiryolu kültürüne gönül verenlerin sesinin Ankaralılara ulaş(tırıl)ması için zemin hazırlandı.

 kdEtkinlik kapsamında Ankara Garı’nda 24 saati anlatan görsel-işitsel tanıklık/video performans gösterimini Ulaş C. Yıldız, Adem Aydil; fotoğraf sergisini Satı Altıntaş, Hasan Doğan, Safiye Özkan hazırladı; fotoğraf sergisi metin yazarlığını İshak Kocabıyık yaptı; görsel arşiv taramasını Adem Aydil ve İshak Kocabıyık; çalışma organizasyonu Derya Öncül; görsel malzemelerin tasarımlarını Yasin Harmankaya ve Esra Kılıç gerçekleştirdi.

Ankara Garı’nın Sesi haftasında Insomnia grubunun Anadolu Rock müzik dinletisi de yer almakta. Ayrıca hafta boyunca sahne sanatından da iki örnek programda yer alarak Ankara Gar’ına ses vermekte: Nazım Hikmet’in Memleketimden İnsan Manzaralarından adlı epik şiirinden Ankara Garı ile ilgili bölüm Adem Aydil tarafından etkinlik süresi boyunca sunulacak, Titanik Orkestrası adlı Hristo Boytchev’nin yazdığı tek perdelik oyun da Adem Aydil, Akdaro Akalın, Erdost Balcı ve Şahika Hocaoğulları tarafından Gar’ın hizmete açılışının 51. yıldönümünde 30 Ekim 2008’de Ankara Gar’ında ilk kez sahnelenecek.

Ankara Garı ve demiryolu kültürü ile ilgili olarak Satı Altıntaş tarafından hazırlanan ve Esra Kılıç ile Safiye Özkan tarafından tasarlanan hediyeli bulmaca da Ankaralılar tarafından yanıtlanmayı beklemekte. Derya Öncül, Satı Altıntaş, Safiye Özkan ve Adem Aydil’den oluşan gar rehberleri de tüm hafta boyunca Ankara Gar’ını farklı ve çeşitli yönleri ile kentlilere ve demiryolunu kullananlara anlatarak; Ankara Garı ve demiryolu kültürü üzerine bellek tazelenmesi ve yeniden oluşturulmasına katkıda bulunacak. Ankara Gar’ını mekân olarak seçen çeşitli kısa filmlerin gösterimleri ile slayt gösterileri de Ankara Garı’nın Sesi haftası içinde yer alan diğer görsel-işitsel çalışmalardan.

 kdTüm çalışmalar, Derya Öncül’nün koordinasyonu ile Ulaş Yıldız, Hasan Doğan, Adem Aydil, Satı Altıntaş, Safiye Özkan, Yasin Harmankaya ve Esra Kılıç tarafından gerçekleştirilmektedir. Görsel tasarımlar Yasin Harmankaya ve Ersa Kılıç tarafından yapılmıştır.

Ankara Garı Çalışma Grubunun tasarımı yaptığı, hafta boyunca Ankaralılara ücretsiz dağıtılacak Ankara Ekspresi gazetesi dolayımıyla da, eski-yeni hali ile Ankara Gar’ının görsel karşılaştırması, tren yolculuklarında okunacak/içinden tren ve gar/istasyon geçen kitapların tanıtımı, Ankara Garı’na ilişkin çağdaş yazar ve şairlerin anı ve denemeleri de Ankaralılarla buluşuyor.

 

 

Bilgi için:

2341010/2077 veya

Adem Aydil cep: 0533 656 0861

Derya Öncül cep: 0505 370 0053

E posta: ademaydil@gmail.com

E posta: oncuderya@gmail.com

 

SAAT

25EKİM

 

CUMARTESİ

26EKİM

 

PAZAR

27EKİM

 

PAZARTESİ

28EKİM

 

SALI

29EKİM

 

ÇARŞAMBA

30EKİM

 

PERŞEMBE

31EKİM

 

CUMA

09:00

 

 

 

 

DERS: İletişim ve Mitoloji/Mutlu Binark

 

 

DERS: İletişim ve Mitoloji/Mutlu Binark

 

10:00

 

 

SG/VP

 

SG/VP

 

DERS: İletişim ve Mitoloji/Mutlu Binark

 

SG/VP/R

 

DERS: İletişim ve Mitoloji/Mutlu Binark

 

SG/VP

11:00

 

AÇILIŞ /

FOTOĞRAF SERGİSİNİN AÇILIŞI ve SG

 

SG/MIM/R

 

SG/VP

 

DERS: İletişim ve Mitoloji/Mutlu Binark

 

SG/VP/R

 

DERS: İletişim ve Mitoloji/Mutlu Binark

 

SG/VP

12:00

 

VP/R

 

SG/R

 

SG/VP

 

SG/R

 

SG/VP/R

 

SG/R

 

SG/VP

13:00

 

 

 

 

 

 

 

14:00

 

R

 

R

 

R

 

R

 

MIM/R

 

 

R

15:00

 

R

 

R

 

R

 

R

 

R

 

DERS: İletişim ve Mitoloji/Mutlu Binark

 

R

16:00

 

VP/R

 

EDEBİYAT SÖYLEŞİSİ I

ZERRİN TAŞPINAR

 

R

 

R

 

EDEBİYAT SÖYLEŞİSİ II

 

 

DERS: İletişim ve Mitoloji/Mutlu Binark

 

R

17:00

 

SG/MIM

 

SG/MIM

 

SG/MIM

 

SG/MIM

 

R

DERS: İletişim ve Mitoloji/Mutlu Binark

 

SG/MIM

18:00

 

KFG/R

 

KFG/R

 

VP/R

 

VP/R

 

KFG/R

 

VP

ANKARA GAR’ININ SESİ ETKİNLİKLERİNİN TANITIM KONUŞMASI-Derya Öncül ve Satı Altıntaş

 

KFG

19:00

 

INSOMNIA-

ANADOLU ROCK

MÜZİK DİNLETİSİ

 

VP/MIM

 

VP/MIM

 

VP/MIM

 

INSOMNIA -ANADOLU ROCK MÜZİK DİNLETİSİ

TİTANİK ORKESTRASI

(TEK PERDELİK OYUN)

 

 

VP/MIM

20:00

 

VP

 

VP

 

VP

 

VP

 

SG

 

SG

 

KAPANIŞ

21:00

 

SG/MIM

 

VP/MIM

 

 

 

SG/MIM

 

 

22:00

 

VP

 

VP

 

 

 

VP

 

 

23:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM AÇIKLAMALARI:

R=REHBERLİK (Rehberler: Adem Aydil, Satı Altıntaş, Derya Öncül, Safiye Özkan)

VP=Video Performans "Ankara Garının Ses/sizliğ/i" (Yapım –Yönetim: Ulaş Cevahir Yıldız-Adem Aydil)

KFG=Kısa Film Gösterisi "Benim Gerçek Hayatım"(Senaryo-Yapım-Yönetim: Aykut Cömert) ;

"Hayatımın Aşkı" (Senaryo: Ferit Günaydın, Yapım-Yönetim: Cenk Erten-Nazlı Bektaş)

SG=Slayt Gösterisi: "Demiryolu+İnsan=Yaşam/ Ankara Garı" (Fotoğraflar: Satı Altıntaş, Hasan Doğan, Safiye Özkan, Hazırlayan: Adem Aydil)

MIM= Memleketimden İnsan Manzaraları-Ankara (Yazan:Nazım Hikmet Ran, Sunan: Adem Aydil

TİTANİK ORKESTRASI (Yazan: Hristo Boytchev, Oynayanlar:Adem Aydil, Akdaro Akalın, Erdost Balcı, Şahika Hocaoğulları)

EDEBİYAT SÖYLEŞİSİ I: "Ankara ve Ankara Garı"-Zerrin Taşpınar

EDEBİYAT SÖYLEŞİSİ II: "Ankara Garı"

MÜZİK DİNLETİSİ: INSOMNIA, ANADOLU ROCK

DERS= "İletişim ve Mitoloji" -Mutlu Binark, B.U.İ.F.

FOTOĞRAF SERGİSİ: "Ankara Garı Nereden Nereye?- Quo Vadis?" (Fotoğraflar: Satı Altıntaş, Hasan Doğan, Safiye Özkan)

(Arşiv Tarama: Adem Aydil, İshak Kocabıyık) (Metin Yazarı: İshak Kocabıyık) (Sergi Tasarım: Esra Kılıç, Safiye Özkan, Hasan Doğan)

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu