Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

15.000 İmzaya TCDD’den Cevap Geldi.

(yorumlar kapalı)

Haydarpaşa gar sahası için Koruma Kurulunun vermiş olduğu SİT kararının iptali için Mahkemeye başvuran TCDD, İstanbul’daki Banliyö hatlarının endüstriyel miras kapsamında koruma altına alınması için yapılan imza kampanyası sonucu kendisine ulaşan 15.000 imzalı tepkiyi görmezden gelip, "Haydarpaşa Gebze ve Sirkeci Halkalı arası demiryolu hattının endüstriyel miras kapsamında değerlendirilmemesi için" Koruma kurullarına talepte bulunmuştur. 

Haydarpaşa Dayanışması Demiryolu Mirasına sahip çıkıyor

Halen devam eden boğaz tüp geçişi ve Marmaray projesi kapsamında başta Haydarpaşa ve Sirkeci garları devre dışı bırakılmak istenmektedir.Ayrıca Haydarpaşa Gebze ve Sirkeci Halkalı arasındaki 2 hatlı demiryolu Marmaray CR1 inşaatı ile üç hat olarak inşa edilerek bu iki hat kesimindeki birçok tarihi eser niteliğindeki istasyon binası, lojman, köprü alt geçit tünel ve tesis yıkılacak veya istasyonların yeri değiştirilerek kullanılmaz duruma getirilecektir.Marmaray Projesinin yanlışlarını ve yok edeceği değerleri kamuoyuna duyurmak için Haydarpaşa Dayanışması bileşenleri birçok eylem ve etkinlik gerçekleştirdi.

Endüstriyel Demiryolu Mirası için Koruma Kuruluna Başvuruluyor

Bu eylem ve etkinliklerin ardından 2007 yılı içinde Haydarpaşa-Gebze ve Sirkeci-Halkalı arası demiryolu hattı ve çevresindeki varlıkların "demiryolu endüstri mirası" olarak koruma altına alınması için BTS, Mimarlar Odası ve ICOMOS olarak İstanbul Tabiat ve Kültür varlıklarını Koruma Kurullarına başvuru yapılmıştı.

Kuruldan Karar çıkmayınca İmza kampanyası düzenleniyor.

Bu başvurunun üzerinden bir yıldan daha fazla süre geçmesine rağmen sonuçlandırılmaması üzerine Endüstriyel Miras Başvurusuna destek olması amacı ile elektronik ortamda aşağıdaki metinle bir imza kampanyası düzenlenmiştir.

İLGİLİ MAKAMA100 yılı aşkın süredir trenlere ve halkımıza ev sahipliği yapan, UNESCO’nun Dünya Endüstriyel Mirası Listesinde bulunan Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarının Marmaray projesi gerekçe gösterilerek kentsel dönüşüm projesine açılmasını doğru bulmuyoruz. Haydarpaşa-Gebze ve Sirkeci-Halkalı hatlarının demiryolu taşımacılığına kapatılmamasını, bu hattaki Endüstriyel Demiryolu Mirasımızın bütün olarak korunmasını, ağırlıklı olarak kent içi yolcu taşımaya hizmet edecek olan Marmaray tüp geçişinin demiryolu hatları dışında farklı bir güzergâha (Anadoluray) bağlanmasını, banliyö hatlarımızın iki yol olarak rehabilite edilerek, yeni demiryolu araçları ile taşımacılık yapılmasını, Haydarpaşa ve Sirkeci Garları’nın demiryolu taşımacılığı işlevinin devamının sağlanmasını talep ediyoruz.

Endüstriyel Demiryolu Mirası Talebi için 15.000 imza ile Kamuoyu yaratılıyor

Kampanya dahilinde 24 Eylül 2008 gününe kadar toplanmış olan yaklaşık 15.000 imza  25 Eylül 2008 günü Haydarpaşa Gar Postahanesi önünde yapılan basın açıklamasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, İstanbul Tabiat ve Kültür Varlıkları Koruma Kuruluna, UNESCO’ya, Kültür Bakanlığı’na, İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı’na, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na ve DLH’ye gönderilmiştir. http://kentvedemiryolu.com/icerik.php?id=397

15.000 imzaya ilk cevap TCDD’den geldi.

15.000 imzayı posta ile alan kurumlar arasında bulunan TCDD Genel Müdürlüğü İstanbul 2 ve 5 Nolu Koruma Kurullarına ve Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesine gönderdiği 30 Aralık 2008 tarihinde 18879 sayılı yazısında "TCDD İşletmeciliğinin sekteye uğramaması ve hatların bakımının aksamaması için Haydarpaşa Gebze ve Sirkeci Halkalı arası demiryolu hattının endüstriyel miras kapsamında değerlendirilmemesini" istedi.

TCDD Hatlarını kim sekteye uğratıyor?

İstanbul’da banliyö hatlarının 2 yol olarak korunarak endüstriyel demiryolu mirası ilan edilmesini isteyenler mi yoksa bu hat güzergâhındaki 29 adet tarihi bina köprü, altgeçit ve tesisi yıkarak hattı en az 6 yıl kapatarak trenleri çalıştırmamayı göze alan ve hattı üç yola çıkartarak hattın tarihi doğal görünümünü bozacak olan yetkililer mi?Marmaray’dan sonra İstanbul ili hudutları dahilinde TCDD’nin esamesinin okunmayacağı bir ulaşım projesini hayata geçirmek isteyenler mi? Hatların bakımını kim engelliyor? Halkalı Gebze arası demiryolu hattının endüstriyel miras ilan edilmesini talep eden 15.000 imza sahibi mi engelliyor? Güldürmeyin insanı. Hatlara bakmıyoruz demiryolu yapmıyoruz demiyorlar da. Ancak bazen kraldan çok kralcı olanlar doğru söylemeseler de Kral doğruyu itiraf edebilir. Ulaştırma Bakanı B.Yıldırım, "Bin 400 kilometre yeni demiryolu çalışması yapılıyor. 1923–1946 arasında bir yılda yapılan demiryolu uzunluğu 128 kilometreydi. 1946–2003 yılları arasında bu oran, yılda 11 kilometreye düştü. 2003’ten sonra, şu anda yıl başına düşen demiryolu yapımı 107 kilometreye ulaştı. Hala Atatürk döneminin rakamlarına ulaşamadık" diye konuştu. 

Banliyö Hatlarının Koruma altına alınması TCDD’nin işletmecilik ve bakım faaliyetlerini engeller mi?

 kd

TCDD söz konusu yazısında, bu hattın herhangi bir ad altında koruma kapsamına alınması TCDD nin işletmecilik gereği yapacağı bakım ve onarımlardaki hız ve esnekliğini engelleyeceğini söylemektedir.  Ancak dünyanın birçok ülkesinde tarihi demiryolu hatları koruma altına alınmış olup bakımları yapılarak işletmecilik faaliyetleri devam etmektedir. Bunun örneklerinin görüleceği liste aşağıdadır.  TCDD İstanbul Genelinde bir ulaşım projesi gerçekleştirmek istemiyor, mevcut ulaşım projesini terk ederek ortaya çıkan arsalar üzerinden rant getirici projeleri hayata geçirmek istiyor. 

  kd

 kd

Y.Mimar Yonca Kösebay’ın Anadolu Demiryolu Çevresinde Gelişen Mimari ve Korunması adlı Doktora Tezinden alınmıştır.

"Marmaray projesi DLH nındır" Bu bir itiraftır

Daha önceki söylemlerimizde TCDD’nin Marmaray projesi ile ilgisi yok derdik. İnandıramazdık kamuoyunu. TCDD 30.12.2008 tarih 18879 sayılı yazısında "Marmaray projesinin yürütümü DLH Genel Müdürlüğüne ait olduğundan tarihi eserlerle ilgili gerekli izinlerin alınması uygulaması sorumluluğu da DLH Genel Müdürlüğüne aittir" demiştir. Ancak söz konusu yazıda Marmaray’ı ballandırarak anlatmakla kalmamış, Bakü Tiflis projesini bile konunun içeriğine ve gerekçelendirilmesine dayanak göstermiştir.

TCDD İstanbul kent içinde demiryolu işletmeciliğinden dışlanıyor mu?

Proje yapım aşamasında DLH nın olduğu gibi yapım sonrası da TCDD ile alakası yoktur. TCDD nin Marmaray’dan sonra İstanbul İl hudutlarına giriş için pasaportu olmadığı gibi konaklaması içinde ne garı ne de oturum izni vardır. Bunu neye dayanarak mı söylüyoruz. Kanıtı aşağıdaki cümlenin kelimeleri arasındadır. Söz konusu yazıda " Marmaray projesi kapsamında Gebze Halkalı hattı 24 ay süre ile trafiğe kapanması ile eş zamanlı olarak Avrupa Asya Demiryolu bağlantısı için Derince-Tekirdağ, Tekirdağ-Derince arasında Modern ve yeni feribotlarla feribot işletmeciliği yapılacak. Marmaray projesi tamamlandıktan sonra da Feribot İşletmeciliğine devam edilecektir. Bu işletmecilikte Avrupa Asya arasında günlük olarak 4 trenlik yük feribotlarla taşınacaktır. Yük taşıma talebinin artması durumunda da feribot seferleri arttırılacaktır" denildikten sonra (tüpü şirin göstermek) yeşillik olsun diye "Marmaray projesi hayata geçirildikten sonra Avrupa Asya arasındaki yük taşımacılığı tren ferileri ile birlikte tüp geçit  kdkullanarak da yapılacaktır" beyanında bulunulmuştur.  "Marmaray projesinin biran evvel hayata geçirilmesi önem arz etmektedir. Bu proje dikkate alındığında bu kesimlerde ileride fiziksel ve geometrisel değişiklikler olabileceğinden bu hatların kentsel ve kültürel sit alanı olarak ilan edilmesi bu yönüyle uygun bulunmamıştır."Endüstriyel demiryolu Mirası olarak koruma talebine karşı çıkış için gösterilen bu gerekçe bu projenin kentsel dönüşüme dayanak teşkil ettiği iddiamızı doğrulamaktadır.

 kdYazışma kurallarına uymama

Söz konusu talep ilgili kamu kurum ve kuruluşlara BTS ve Mimarlar Odası imzası ile iletilmesine rağmen TCDD cevap yazısı BTS ye dağıtım yapmamıştır.

Şimdi ne olacak

Daha sıkı örgütlenmenin, Demiryolu hatlarının korunması talebimizi daha güçlü olarak seslendirmenin ve yerel seçimlerde bu yağma projelerine "dur" demenin zamanı geldi.   

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu