Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

1 eylül dünya barış günü

(yorumlar kapalı)

1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ

Emperyalist Paylaşım için İkinci dünya savaşı, 1 Eylül 1939 günü Nazilerin Polonya’yı işgaliyle başladı. Ardında 52 milyon ölü, milyonlarca yaralı, sakat ve moloz yığını haline gelmiş kentler ile acı ve gözyaşı bıraktı. Mayıs 1945’te son buldu. İnsanlık tarihinin bu en acımasız, en kanlı ve en kirli savaşının başladığı gün, yani 1 Eylül, Dünya Barış Günü olarak kabul edildi.

İnsanlık tarihinin kara lekelerinden biri olan 2. Dünya savaşında insanların karşı karşıya kaldıkları acılar, zulümler, işkenceler ve kayıplardan ders çıkarılır düşüncesiyle 1946 yılı ve daha sonraki yıllarda barış içinde yaşanabileceğini düşünenler yanıldılar.

1946’dan bugüne yaşanan ülkelerarası, bölgesel ve iç savaşlarda 50 milyona yakın insan öldürülmüş, 50 milyon’un üzerinde insan yaşam alanlarından koparılmış ve savaşların yarattığı ağır yoksulluk koşularına terk edilmiştir. Ve günümüzde dünyanın birçok yerinde savaşlar devam etmektedir. Üstelik savaşlardan sonra açılan derin yaralar savaşların bitmesiyle sona ermemekte, savaşlar nedeniyle tahrip olan yaşam alanları ve doğal çevre, açlık ve sağlık sorunları, savaşlar bittikten sonra da insanlık uzun yıllar bu tahribatların içinde yaşamak zorunda kalmaktadırlar.

İnsan Hakları Derneğinin tespit ettiği rakamlara göre dünyada barış için harcanan her 1 dolara karşılık, silahlanmaya 2500 Dolar harcanmakta, uluslararası silah tekellerine giden her dolar yeni silahların kullanıldığı savaşlarla insanlığın karşısına çıkmaktadır. Silah tekellerinin daha güçlenmesi, emperyalizmin saldırgan güzünü ortaya çıkarmakta Savaşların çıkarılabilmesi için suni düşman yaratmak konusunda küresel medyanın desteğiyle dışa bağımlı ülkelerin hükümetleri üzerlerine düşen görevleri yerine getirmektedir. Uluslar arası silah tekellerinin istekleri doğrultusunda kiralık hükümetler ve küresel medya işbirliğiyle Yaratılan suni düşmanlar bombardımana tutuluyor, işgal ediliyor, yeraltı ve yerüstü varlıklarına el konuluyor ve bütün bu akıl almaz olayların yaşandığı savaşlar televizyonlardan naklen insanlara izlettiriliyor. Savaş ve şiddet sanki doğalmış gibi gösteriliyor yaşanan acılar başkasının acısı haline getirilerek pazarlanıyor.

Savaş karşıtlarının temel anlayışı olan ve 2005 yılında dünya kadınlarının şiar edinerek tüm dünyayı dolaştıkları barış, eşitlik, özgürlük, adalet ve dayanışma şartları dahilinde, suni ayrımcılıkların olmadığı(ırk, cinsiyet, dil, din vb. tüm farklılıkları) insan hak ve özgürlükleriyle ortak değerlerin ön plana çıkartıldığı bir dünyada bir arada yaşamak için barışa her zamankinden fazla ihtiyacımız var.

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca barış yanlısı insan, Irak’ın işgal edilmesini, savaşı, başta ABD olmak üzere onun yaptıklarını destekleyen müttefik ülkelerin hükümetlerini, Irak’ın işgal edilmesine fiilen destek veren ülkelerdeki sivil toplum kuruluşları kendi ülkelerindeki hükümetlerin Irak’a ilişkin politikalarını çeşitli eylem ve etkinliklerle protesto ettiler.

Hatta barış yanlılarının gücü, protestoları ve propagandaları İspanya’da hükümeti düşürdü.

Komşu ülke Irak’ta halen devam eden savaş ardında 1 milyona yakın ölü gözyaşı ve halklar arasında düşmanlığı yarattı. Ülkemizde de Kürt sorununun 15 yıldır barışçı ve demokratik bir ortamda çözülememesi ve bu gün gelinen noktada yeniden başlama eğilimi gösteren çatışma ortamı nedeni ile yüz binlerce insanın yaşam alanlarını terk etmek zorunda bıraktı. Binlerce faili meçhul cinayet hala aydınlatılamadı. Eğitim, sağlık, beslenme ve barınma haklarından yoksun kalan insanlar, kapkaççı, tinerci vs durumuna düştü. 50 bine yakın insanımızın hayatına mal oldu. Barış ve demokratik ortamın Ülkemiz ve Ortadoğu ülkeleri için ne kadar gerekli olduğunu ortaya koyuyor.

BARIŞ yanlıları barış’ın acil gereksinim olduğunun bilerek, farklılıkları çatışma nedeni sayan, militarizme boyun eğmiş anlayışlara karşı silahsız, savaşsız, sömürüsüz bir dünya yaratmak için karşı birleşik örgütlü bir duruş sergilemezlerse barış şimdikinden daha uzak olacak.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: www.kentvedemiryolu.com