Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

TOKİ Başkanına Çağırı:Ya Rüşveti İspat Et, Yada İstifa Et

(yorumlar kapalı)

TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar’ın 11 Ekim 2009 tarihinde Habertürk Gazetesinde çıkan "Bize dava açanların derdi rüşvet" söylemine , TMMOB İstanbul Birimleri 10 Kasım 2009 günü Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde yaptıkları basın toplantısında yanıt verdiler.

resim

Basın metni; TMMOB İstanbul İKK Sekreteri Tores Dinçöz tarafından okundu ve ardından İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Muhcu ve Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Başkanı Pınar Özden konu ile ilgili görüşlerini ifade ettiler.

Açıklamada TOKİ ile ilgili basından haberlerin yer aldığı bir sunu kamuoyu ile paylaşıldı. Yapılan açıklamada rüşveti kimin istediği, rüşvetin kime verildiğinin açıklaması ya da bu asılsız iftira nedeni ile TOKİ başkanının istifa etmesi gerektiği ifade edildi.

Yapılan basın açıklamasının metni aşağıdadır

 

Bilindiği gibi 11 Ekim 2009 Pazar tarihli Habertürk gazetesinde "Paris TOKİ’yi çağırıyor, kararı Başbakan verecek" başlığıyla çıkan söyleşinin içerisinde, bize dava açanların derdi rüşvet alt başlığında ise şöyle devam ediyor; "davacı bu derneklerin ve odaların niyeti ayni: RÜŞVET" bu yazı okunduğunda bir hata olduğunu düşünerek tekzip yayınlanması talebimiz ise bugüne kadar yerine getirilmemiştir.

Değerli basın emekçileri,

TMMOB’ye bağlı Odalarımız; yasalara, şehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine, kamu ve toplum yararına aykırı nitelikteki plan kararlarının ve hatalı yatırım kararlarının iptal edilmesi amacıyla davalar açmaktadırlar.

Bu ayni zamanda mesleki sorumluluk gereği olarak yapılmaktadır. Odaların, tarihsel ve doğal değerlerin yok edilmesine ve çarpık bir kentleşme anlayışının sürdürülmesine razı olmaları söz konusu olamaz.

Şayet, kentlerimizin ve doğal kaynakların yağmalanması karsısında kayıtsız kalınırsa iste o zaman Odalar görevlerini yapmamış olurlar. Davalar sonuçta yanlışın yapılmasını önleyebildiği gibi, davalının daha büyük yanlışlar yapmasını da önlemektedir.

Buna karşın otoriter rejimlerde görülebilecek bir anlayışla; hukuk devletinde "hukuka başvuranlara hakaret edilmesini ve yargının ayak bağı olarak görülmesini" ibret ve kaygıyla izlemekteyiz…

TOKİ kentsel, tarihsel ve doğal değerlerin yok edilmesi surecinde son yıllarda basat rol oynamaktadır. Bundan dolayı Odalar, sivil-demokratik örgütler ve yurttaşlar TOKİ’nin plan ve uygulamalarına davalar açmak zorunda bırakılmaktadırlar. Açılan davalar sonucunda "yağma" niteliğindeki plan kararları yargı tarafından iptal edilmektedir.

Bu kapsamda TOKİ’ye;

1) Ataşehir Finans Merkezi,

2) Mecidiyeköy Likör Fabrikası

3) Seyrantepe

4) Halkalı Toplu Konut Alanı

5) Kayabaşı Planları ile ilgili davalar açılmıştır.

Son olarak TOKİ’nin Ataköy sahillerini pazarlama çalışmalarının yöre halkının açtığı davanın yargı tarafından durdurulması sonucunda; TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar’ın bir hezeyan içersinde ve kamu yöneticiliğine yakışmayan bir şekilde mesnetsiz, yersiz, düzeysiz kimi açıklamalar yaptığına tanık olmaktayız.

Erdoğan Bayraktar, kamu vicdanini ve toplumsal duyarlılığı yok sayarak; İstanbul’un değerlerine ihanet niteliğindeki kararlarının iptali için dava açan Odaları, sivil-demokratik örgütleri ve duyarlı yurttaşları "rüşvet" almakla suçlamaktadır.Değerli basın emekçileri,

Şimdi TOKİ Başkanına soruyoruz: Çalışmalarını son derece şeffaf bir şekilde ve özveriyle sürdüren duyarlı kuruluş ve kesimleri hangi hakla "rüşvet" almakla suçluyorsun?

Bu davalar kapsamında hangi dava için hangi odamız sizden rüşvet istedi?

Siz hangi odamıza rüşvet verdiniz?

Size düşen görev söylediğinizi ya ispat ediniz, ya da istifa ediniz.Son günlerde basında yer alan haberlerde TOKİ de işlerin nasıl yürüdüğüne dair önemli bilgiler de yer almaktadır.

resim

Görünen o ki; bahsedilen konuyla ilgili fazlaca içli dışlı olmuşlardır. Aksi halde, kendi iş düzenleri ile köklü demokratik gelenekleri, toplum nezdinde saygınlığı olan Odaların çalışmalarını karıştırmaz ve yapılan işlerin ne kadar yasal ne kadar şehircilik ilkelerine ne kadar kamu yararına uygun olduğu konusunda açıklama yaparlardı.

Değerli basın emekçileri,

TMMOB’ye bağlı Odalar olarak TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar’ın haddini aşan bu açıklaması için hakkında dava açarken; bir kez daha kamuoyu önünde kendilerini özür dilemeye çağırıyoruz.

Bu vesile ile bundan sonraki süreçte de yasalara, şehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine ve kamu yararı gözetmeyen planlara karşı kararlı duruşumuzu ve İstanbul’u savunmaya devam edeceğimizi bir kez daha kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği

Sekretarya: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Barboros Bulvarı Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası Beşiktaş

Tel: 0212 227 69 10 Dahili:127

Web: www.ikkistanbul.org E-Posta: ikkistanbul@ikkistanbul.org

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu