Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Marmaray İşçileri DLH Önünde Eylemdeydiler

(yorumlar kapalı)

resim

2007 yılından bu yana Deniz Polat İnşaat bünyesinde Marmaray Projesi’nin Yenikapı’daki arkeolojik kazılarında görevli yaklaşık 200 işçi, üç yıl gecikmeli gelen 2010 zammının "bir lira" olmasına isyan ediyorlar. 46 gün önce direnişe başlayıp iş bırakan işçilerin tek derdi zam artışı olmayıp tekrar işe alınmamaları ve ödenmeyen sigorta primleri. Eylemlerini bugün 03.03.2010 tarihinde İstanbul DLH Marmaray Bölge Müdürlüğü önünde saat 12.30 da yaptıkları basın açıklaması ile sürdürdüler.

 

resim

Basın açıklaması Birleşik Taşımacılık çalışanları Sendikası İstanbul 1 Nolu Şube Sekreteri Mithat ERCAN tarafından okunmuştur. Mithat ERCAN "tekel eyleminin Marmaray işçilerine ve direniş yapanlara rehber olacağını, bunu iktidarın bilmesini ifade ettikten sonra hazırlanan basın açıklamasını sloganlar eşliğinde seslendirmiştir. Eyleme Liman-İş üyeleri ve İşyeri Temsilcisi’de katılmıştır.

 

resim

DLH Bölge Müdürü ile görüşme taleplerinin karşılanmaması üzerine Marmaray İşçileri ve desteğe gelen sendika temsilcileri saat 15.30’a kadar oturma eylemi gerçekleştirdiler. KESK Şubeler platformu yarın 04.03.2010 tarihinde saat 10.30 da Yenikapı’daki kazı alanında eylem yapan marmaray işçilerini ziyaret edeceklerdir.

Okunan ortak basın açıklamasının tam metni aşağıdadır.

 

BASINA VE KAMUOYUNA

 

MARMARAY’DA ASRIN AYIBI SON BULSUN

 

9 Haziran 2004 tarihinde Başbakan tarafından temeli atılan Marmaray projesi "Asrın projesi", "Dünya Projesi" olarak kamuoyuna sunulmuştur. Hükümet ve Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri her platformda bu projeyi itibar projesi olarak sahiplenmişlerdir.

 

Ancak bu projeye emek boyutunda baktığımızda, bütün bunların aksine asrın en büyük emek sömürüsünün bütün dünyanın gözü önünde bu projede yaşandığını görmekteyiz.

 

Projenin sahibi Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları inşaatları Genel Müdürlüğü’dür. Yüklenici firmalar Japon Taisei ve Gama-Nurol ortaklığıdır.

 

Bu ortaklığın taşeronu Polat Deniz inşaat’ta 80 Marmaray işçisini her türlü sosyal haktan ve iş güvenliğinden yoksun ve adeta köle gibi 3 yıldan beri çalıştırılmış, ücretleri düşük gösterilmiş, SGK kesintileri eksik yatırılmıştır.

 

Bunlar karşında emeğine onuruna sahip çıkarak insanca yaşanacak çalışma koşulları ve ücret isteyen işçiler işten atılarak mağdur edilmiştir. Almadıkları ücretleri alınmış gibi gösterilerek hazırlanan ihbarnameler kendilerine imzalatılmıştır. Bu haksızlığa karşı 16 Ocaktan bu güne değin demokratik bir şekilde haklarını arayan Marmaray işçileri gerek şirket yetkilileri gerekse de Ulaştırma Bakanlığı yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerde sonuç alamamıştır.

 

Ulaştırma iş kolunda örgütlü bulunan sendikalar olarak Marmaray işçilerinin bu haklı ve onurlu mücadelelerin yanında olduğumuzu belirtiyoruz.

 

Başta projenin sahibi Ulaştırma Bakanlığı olmak üzere Çalışma Bakanlığından ve Marmaray projesinin Yüklenici ortak girişimi olan Taisei Corparation, Gama inşaat, Nurol inşaat ve bunların Taşeronu Polat Deniz inşaattan Marmaray işçilerinin mağduriyetine son verilmesini, aşağıda belirtilen en insani taleplerinin karşılanması için gerekli duyarlığın gösterilmesini talep ediyoruz.

 

· İşten atılan tüm işçilerin geri alınması,

· Geriye dönük eksik yatırılan SGK primlerinin tespit edilerek yatırılması

· İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin derhal alınması

· Sağlık taramalarının altı ayda bir yapılması

· Yemek ve yemekhanenin sağlıklı hale getirilmesi

· Soyunma odalarının oluşturulması ve iş elbiselerinin sağlanması

· Ücret ve asgari geçim indirimlerinin zamanında kesintisiz ödenmesi

· Üç yıldır zam yapılmayan ücretlerinin 27,5 TL’den, 35 TL’ye yükseltilmesi,

· Ücretlerinin banka aracılığı ile ödenmesi

· SGK primlerinin alınan ücret üzerinden yatırılması

 

TÜM TİS, HAVA İŞ, YAPI YOL SEN, LİMTER İŞ, LİMAN İŞ, TEKSTİL SEN, BTS

 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu