Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

E8000 Banliyö Üniteleri İçin Koruma Kuruluna Başvuru Yapıldı

(yorumlar kapalı)

resimSirkeci–Halkalı banliyö treni hattına TCDD’nin yeni satın aldığı E23000 tipi elektrikli ünitelerden 10 adedinin verilmesi ile birlikte bu hatta 1955 yılından beri kullanılmakta olan E8000 tipi elektrikli ünitelerin tamamının hurdaya çıkarılarak parçalanacağının öğrenilmesi üzerine Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası İstanbul 1 Nolu Şube Yönetimi İstanbul 4 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna başvurarak E8000 tipi ünitelerin koruma altına alınmasını talep etmiştir.

 

İstanbul 4 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu daha önce yapılan bir başvuru üzerine İstanbul kent içi ulaşım araçlarından olan Fenerbahçe, Paşabahçe ve Maltepe adlı şehir hatları vapurlarının korunması yönünde karar vermiştir.

 

 

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası

İstanbul 1 Nolu Şube

SAYI: BTS İST.1/2010-09/16-33                                                                         16.09.2010

 

 

 

4 NOLU KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNA

İSTANBUL

 

İLGİ: İstanbul 4 Nolu Kültür Ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulunun 24.09.2008 tarih ve 2399 sayılı kararı

 

İlgi kararda; Fenerbahçe Paşabahçe ve Maltepe vapurlarının yürürlükteki Kültür Ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa göre tescilinin mümkün olmadığına, ancak kent kültürü ve kent anılarına katkılarından dolayı korunmasının uygun olacağına; ayrıca tren otobüs, tramvay, taksi gibi ulaşım araçlarının ilk örneklerinin korunmasının ve ait oldukları kent dokusu içinde değerlendirilmesinin korunması gerekli kent dokularına katkı sağlayacağının ilgililere bildirilmesine karar verilmiştir.

 

Sirkeci–Halkalı banliyö treni hattına TCDD’nin yeni satın aldığı E23000 tipi elektrikli ünitelerden 10 adedinin sevk edilmesi ile bu hatta 1955 yılından beri kullanılmakta olan E8000 tipi elektrikli ünitelerin tamamının hurdaya çıkarılması gündeme gelmiştir.

 

 

E 8000 TİPİ ÜNİTELERresim

TEKNİK BİLGİLERİ:

Tip: Üçlü tren M + R + M
Dingil Vaziyeti: B’02 + 2’2′ + B’02
Motorlu Dingil Adedi: 4
Tekerleklerin yeni iken kutru: 1.100 m/m
Dişli redüksiyon: 4,8 ( 72/15)
Dıştan dışa genişlik: 2,977 m/m
Dıştan dışa uzunluk: üçlü tren komple 68.000 m/m
Yalnız motris 22.000 m/m
Yalnız römork 22.000 m /m
Azami Yükseklik (pantograf inmiş halde): 4,280 m/m
Kompartıman hizasına kadar azami yükseklik: 3,655 m/m
Bir bojinin istinat uzunluğu: 2,800 m/ m
Boş Ağırlık: motris takriben 48.000 kg
Römork takriben 31.000 kg
Yüklü Ağırlık motris
takriben 60.500 kg
Römork takriben 43.500 kg
Ağırlık Toplamı Boş 127.000 kg Dolu 164.000 kg
Yolcu Kapasitesi: 3 lü tren ayakta ve oturan toplam 724
Azami Sürat: 90 km/h

55 yaşına gelmiş günümüzün ihtiyaçlarına cevap verebilmekten çok uzak kalmış olan bu dizilerin ıskat edilmesi, söz konusu hatta yapılan taşımacılık açısından olumlu bir gelişmedir. Ancak, bu ünitelerin tarihi ve kültürel değer taşıdıklarını unutmamak gerekir.

 

E8000 tipi elektrikli üniteler, ülkemizde kullanılan ilk elektrikli üniteler olmanın yanı sıra, dünyada 25000 volt 50 Hz elektrifikasyon altında kullanılan ilk elektrikli üniteler olma özelliğini taşımaktadır.

 

Dünyada taşımacılık tarihi ile ilgili çok sayıda müze ve bunları ilgiyle takip eden bir kitle var. Hatta bu kitle günümüzün küçülen dünyasında giderek mobil hale gelmiş ve yerel müze ziyaretlerinin ötesinde uluslararası bir turizm etkinliği haline gelmiştir. Ülkemizdeki taşımacılık tarihini yansıtan müze sayısı ve bunlarda sergilenen demiryolu ekipmanı (Vagon, lokomotif, drezin, cendere vs) oldukça sınırlıdır. Ancak doğru bir öngörü yapıldığında çok yakın gelecekte bu malzemelerin sergileneceği müzelerin açılacağı inancını taşımaktayız. Bu nedenle söz konusu E8000’lerden birkaç örneğin mutlaka saklanmasının yararına, gelecekte kurulacak kapsamlı bir müzede taşımacılık tarihinin önemli bir halkası olacağı nedeniyle kuvvetle inanmaktayız.

resim
Fotoğraflar: Yılmaz Büktel Arşividir.

Bunun yanında 1955’ten bu yana şehir yaşamında, Türk Sineması’nda ve Türk Televizyonu’ndaki rolleri de unutulmamalıdır. Önemli bir tarihi ve kültürel değere sahip olan bu ünitelerin birkaç örneğinin mutlaka müzelerde korunma altına alınması ve sergilenmesi gereklidir.

 

TCDD’nin böyle bir planının ve girişiminin bulunmadığını, bütün E8000 tipi elektrikli tren dizileri için ıskat kararı alındığını ve kesime gönderileceğini öğrenmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşamaktayız. E8000 tipi ünitelerin birkaç örneği, 1955 yılındaki orijinal dış boyama ve iç mekan tasarımlarına sadık kalınarak restore edilmeli, korunma altına alınıp sergilenerek kent kültürü ve dokusunun bir parçası haline getirilmelidir.

 

Fenerbahçe, Paşabahçe ve Maltepe adlı Şehir Hatları Vapurları için kurulunuzda alınan ilgi kararın bir benzerinin ülkemizde kullanılan ilk elektrikli üniteler olmanın yanı sıra, dünyada 25000 volt 50 Hz elektrifikasyon altında kullanılan ilk elektrikli üniteler olma özelliğini taşıyan E8000 tipi elektrikli üniteler içinde alınmasını talep ediyoruz.

 

Saygılarımızla

 

                                                                    BİRLEŞİK TAŞIMACILIK ÇALIŞANLARI SENDİKASI

                                                                     İSTANBUL 1 NOLU ŞUBE

                                                                     YÖNETİM KURULU ADINA

 

                                                                 Av. Ersin ALBUZ                            Hasan BEKTAŞ

                                                             Şube Hukuk sekreteri                       Şube Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu