Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Demiryolu hatlarının kapatılması için geri sayım sürüyor!

(yorumlar kapalı)

-Eğer projede ısrar edilirse, banliyö hatları en az 2 yıl süreyle kapatılacak ve halk mağdur edilecektir

Projenin, banliyö hatlarının rehabilitasyonu bölümünün gerçekleştirilebilmesi için mevcut hatlar en az 2 yıl süre ile kapatılacaktır. Bu inşaat çalışmalarının getireceği sonuç; bölgede çalışan yaklaşık 270 trenin 2 yıl süreyle çalışmayacağı gerçeğidir ve bu durumun birçok zararı olacaktır. Bu zararlar şöyle sıralanabilir;

-Her iki bölgenin günlük toplam 130.000 yolcusu karayolunu kullanmaya ve bu yolcu akışını kaldıracak karayolu trafiği olmadığı için, insanlar trafik çilesine mahkum edilecektir. Muhtemelen kilitlenecek olan İstanbul trafiği yüzünden birçok insan işine, evine gitmekte bir hayli zorlanacaktır. Böyle bir durum doğal olarak ciddi mağduriyetler de yaratacak, insanların işyerlerine yetişememesi, işlerini kaybetme riskini yaratacaktır.

-İşyerleriyle sorun yaşamak istemeyen insanlar yaşadıkları mekanları değiştirmek ve bu yüzden yeni mali külfetlerin altına girmek zorunda kalacaklardır.

-Bu durumdan özellikle bölgesel trenlerin yolcuları fazlası ile etkilenecek, bu yolcuların ulaşımı hem zorlaşacak, hem de karayoluna mahkum edilmenin bir sonucu olarak, ulaşım giderleri artacaktır.

-Günde 130.000 yolcunun trafiğe girişiyle birlikte, artan trafik yükü nedeniyle kazalar da artacaktır.

-Sıkışan trafik içinde ambulans, itfaiye aracı gibi araçlar da hareket edemeyeceği için, risk faktörü çok yüksek olan sorunlar ve mağduriyetler ortaya çıkacaktır.

-Haydarpaşa Liman ile bağ kopacağı için, yük trenlerinin çalışmamasından kaynaklı olarak, trenlerle taşınan yükler karayolu ile taşınmaya başlanacak ve bu yüzden de trafiğe yeni bir yük daha girecektir.

-Yolların en az 2 yıl süreyle kapalı olmasının demiryollarına asgari maliyeti yaklaşık 180 milyon YTL olacaktır. Bu maliyete bir de, 2 yıl süreli kapatmadan sonra demiryolunu kullanmaktan vazgeçecek yolcu sayısı eklenince bu zarar daha da artacaktır.

İBB ve TCDD’nin bu konuyla ilgili önlemler alındığı yönündeki iddiaları hiç de gerçekçi olmadığı gibi, İBB, mevcut trafik sıkışlığını çözememiş, hatta derinleştirmiştir. Dolayısıyla, bu inşaat süreci başlarsa, ortada hem insan mağduriyeti, hem de maddi zarar olacaktır.

 

-Yanlış güzergah seçiminden vazgeçilmez ve inşaata başlanırsa, ciddi rakamlarda toplumsal ve ekonomik maliyet oluşacaktır

Marmaray projesinde güzergah olarak, zaten var olan TCDD güzergahını kullanmak yerine; Anadolu tarafında E-5 güzergahında yapılan Kartal-Harem hattı Gebze’ye kadar uzatılsa, Avrupa yakasında ise, "daha kuzeye kaydırılmaması" kaydıyla yine E-5 güzergahında alternatif bir metro yada tramvay yapılsa ve bu güzergahlar tüp geçidin bağlantı yolları kabul edilse, İstanbul’un boydan boya geçen yeni bir demiryolu hattı olacaktır. Proje güzergahının E-5 olarak seçilmesi alternatif yaratacağı için de, İstanbul trafiğinde gözle görülür bir rahatlama söz konusu olabilecek ve projede öngörülen yolcu sayısına ancak bu şekilde yaklaşılabilecektir. Aksi takdirde İstanbul’a yeni bir demiryolu hattı yapılmamış olacaktır.

Mevcut güzergahta ısrar edilir ise, bunun yaratacağı toplumsal ve ekonomik maliyetler şunlardır:

Toplumsal açıdan;

-Yüzeyde yapılacak inşaat nedeniyle demiryolunun yakınında yaşayan on binlerce insanın yaşamı, en az iki yıl boyunca şantiyeye dönecektir.

-Bir çok bölgede demiryolunun yanından giden sokak ve cadde yolları kullanılamaz hale geleceği için ayrı bir mağduriyet oluşacaktır.

-Demiryolu güzergahı üzerindeki yaya ve karayolu alt-üst geçitleri de yıkılacağı için, ulaşım her yönü ile aksayacaktır.

-Demiryolu hatlarını iki yıl süreyle kapatmanın İstanbul trafiğine olacak etkisi ile bunun ülke ekonomisine, çevreye ve toplum psikolojisine çok büyük olumsuz etkileri olacaktır.

Ekonomik açıdan;

-Güzergahta bir çok tarihi yapı ve eser olduğu için, bunların taşınması, yıkılıp yeniden yapılması, vb. durumlar artı maliyettir.

-Mevcut hatların sökülmesi ve taşınması artı maliyettir.

-Yanlış güzergah seçimi yüzünden bir çok yerde kamulaştırmaya gidilmek zorunda kalınmış olup, bu da artı maliyettir.

-İnşaat nedeniyle çalıştırılamayacak hatlardan ötürü TCDD’nin 180 milyon YTL zararı olacaktır.

-Farklı bir güzergahta 2 hat olarak inşa edilebilecek olan hattın, mevcut hatta yapılması, 3 yol olması zorunluluğunu getirecek olup, artı maliyettir.

-İnşaat sürecinin yaratacağı artı mağduriyet sebebiyle oluşacak hukuki ihtilaflar nedeniyle kamunun zararı artacaktır.

Güzergahı yanlış olan, yüksek ve onarılamaz maliyetler yaratacak ve İstanbul trafiğine çözüm getirmeyecek olan Marmaray Projesi için şimdi sorulması gereken soru şudur;

MARMARAY Projesi ne için yapılıyor?

Marmaray Projesinin bilinmeyen yönlerini anlatan raporu indirmek için lütfen tıklayınız.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu.com