Kent ve Demiryolu Menü

Genel Yazılar

Kalıcı Başlantı:

Konferans:Boğaziçi ve Haliç: Mitoloji, Tarih, Jeoloji

(yorumlar kapalı)

 kdBoğaziçi ve Haliç, çeşitli disiplinlerin araştırma merakını giderek artıran önemli bir yerleşme alanıdır. Genellikle mimarların, kent plancıların, tarihçilerin ve sosyologların merceğinden anlatılan İstanbul, bu konferansta bir başka bilim alanı tarafından sorgulanacaktır. Bir yer bilimci olan Prof.Dr. Yücel YILMAZ, dünyada benzeri olmayan bir konum sergileyen, Boğaziçi ve Haliç’i özel kılan coğrafik, morfolojik, jeolojik özelliklerini mitolji ve tarih bilimi ile zenginleştirerek ele alacaktır.

Devamı için tıklayınız »

Kalıcı Başlantı:

Haydarpaşa Kimin Aşiyanı?

(yorumlar kapalı)

 kdTürk filmlerinde seyrettiğimiz Anadolu’dan gelen insanların trenden indiği zaman merdivenlerinde İstanbul’un Suriçi siluetiyle karşılaştığı 100 yıllık tarihi Haydarpaşa gar binası, 2010 kültür başkenti İstanbul’un yeni parti mekânı artık.. Kültürel etkinliklerle tarihi mekânların ve halkın buluşmasına kimsenin bir diyeceği olmaz. Ancak yapılan/yapılacak partili kutlamalar garın tarihsel misyonuna yakışmadığı gibi güncel işlevini de engellemektedir.

Devamı için tıklayınız »

Kalıcı Başlantı:

Burgu Gökdelene Durdurma

(yorumlar kapalı)

 kdŞişli eski İETT garajı arazisi İBB tarafından 1:5000 Nazım İmar Planında değişiklik yapılarak imara açılılarak Dubai Şeyhine satılmasının ardında araziye kamuoyunda bilinen adı ile burgulu ikiz kule yerleştirme girişimine Danıştay’dan izin çıkmadı. Danıştay 6. Dairesi; anılan plan değişikliği işleminin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleştiğine karar vererek 19 Ocak 2009 gün ve 2008/11773 sayılı kararı ve oybirliği ile yürütmeyi durdurmuştur.

Devamı için tıklayınız »

Kalıcı Başlantı:

ACI KAYBIMIZ

(yorumlar kapalı)

 kdMimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi II. Başkanı, Mimarlık Vakfı Kurucu Üyesi, Mimarlık Müzesi Yönetim Kurulu Başkanı, Avrupa Mimarlar Konseyi (ACE) Türkiye Temsilcisi, Uluslararası Mimarlar Birliği(UIA) Konsey Üyesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi, “Çalışkanlık, Özveri ve Dayanışma”nın Simgesi Değerli Hocamız,  Prof. Dr. Mimar H. H. Günhan Danışman’ı kaybetmenin derin Üzüntüsü İçindeyiz.

Devamı için tıklayınız »

Kalıcı Başlantı:

Demiryolu Mirası Karakol’la Korunamaz

(yorumlar kapalı)

 kd

Derince Belediyesi, Derince eski istasyon (oteli) ve yolcu binasının röleve projesine İzmit Koruma Kurulundan 09.10.2008 tarih 599 sayılı karar ile onay alarak bu iki bina öncelikle restorasyonun yapılarak ve binanın üzerine oturduğu alanı araziye uygun peyzaj projesiyle ticari faaliyet göstermeksizin 20 yıllığına 1.000 YTL bedelle kiralamak için 19.11.2008 tarih 541 sayılı yazı ile TCDD’ye başvuruda bulunmuştur.

Devamı için tıklayınız »

Kalıcı Başlantı:

Kendinden sonra Vagona Koruma Zırhı

(yorumlar kapalı)

 kdGeçmişte birçok yolsuzluk dosyasına adı karışan ve bu yolsuzluk dosyaları yüce divana kadar giden, hükümetler düzeyinde tartışmalar/istifalar yaratan ancak ilginç bir şekilde koruma zırhı olan ve anahtar teslimi projeler yapmakla övünen Nurol Holding şimdi de TCDD Personelinin görev yaptığı furgon olarak adlandırılan vagonlara koruma zırhı yapma işini aldı.

Devamı için tıklayınız »

Kalıcı Başlantı:

Sempozyum Bitti Tartışmaları Bitmedi.

(yorumlar kapalı)

 kd2. Uluslararası demiryolu sempozyumu ve sergisi tüm itirazlara rağmen 15–17 Ekim 2008 tarihlerinde Haydarpaşa Gar halka, yolculara ve trenlere kapatılarak gerçekleştirildi. Sempozyum ve Sergi biteli 50 gün olmasına rağmen ardında bıraktığı tartışmalar devam etmektedir.Sempozyum için Haydarpaşa Garın kullanımına izin veren kurul kararında sempozyumdan sonraki 2 gün içinde garın eski haline getirilmesi şartı yerine gelmeyince sorumlular hakkında gereğinin yapılması talep edildi.

Devamı için tıklayınız »