Kent ve Demiryolu Menü

Kalıcı Başlantı:

Avrasya Tüneli Projesi Değerlendirme Raporu

(yorumlar kapalı)

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI İSTANBUL ŞUBESİ’NDEN

BASINA VE KAMUOYUNA DUYURU

31 Mayıs 2011, İstanbul

AVRASYA TÜNELİ PROJESİ DEĞERLENDİRME RAPORU

lastik-teker-tup.jpgEski adı ile İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçiş Projesi, yeni adı ile Avrasya Tüneli Projesi 5 yıllık bir maziye dayansa da, halk ve kamuoyuyla ancak, projenin temel atma töreni sonrasında paylaşıldı. Tarihi Yarımada’yı denizin altından tünel ile geçecek bir otoyolu ile Anadolu Yakası’na bağlayacak olan ve kamuoyunun yeterince aydınlatılmadığı bu projeyle ilgili gerek kamuoyunu gerekse İstanbulluları bilgilendirmek üzere Odamız tarafından bir rapor çalışması başlatıldı. Üç aylık bir hazırlığın ardından tamamladığımız “Avrasya Tüneli Projesi Değerlendirme Raporu”muzu anlaşılır, bilimsel ve kent gerçeklerine dayalı yalın dili ve çözüme dönük yapıcı değerlendirmeleriyle ilgi ve paylaşımınıza sunuyoruz.

Projenin temel atma törenine dek izlenen sürecin bilgi paylaşımı ve katılım yönünden kapalı yapısı, yapılan tüm eleştiri ve karşıt fikirlerin yeterince dikkate alınmayışı, projeye dair görüşme taleplerinin yanıtsız bırakılması proje hakkındaki soru işaretlerini arttırırken, yaratacağı etkileri nedeniyle İstanbul’un üst ölçekli planlarında ve Tarihi Yarımada özelindeki planlama çalışmalarında öngörülmeyen bu proje, ulaşım uzmanları, ilgili meslek odaları, STK’lar, tarih ve arkeoloji çevreleri ile UNESCO çatısı altında da endişeyle izlendi ve çok sayıda eleştiriye konu oldu.

Arka planında bu denli haklı gerekçeleri barındıran rapor çalışmamız, 2023 vizyonlu politik programlara planlardan ve bilimsel öngörülerden bağımsız projelerle varılmaya çalışılan bu günlerde, İstanbul’un geleceği ile ilgili duyduğumuz mesleki kaygılarımızın da somut bir ifadesidir.

Eleştiri, öneri ve yeni katkılara açık bir nitelikle sunduğumuz bu rapor çalışması, başta TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nin mesleki bilgi birikimi ile kaynakları kullanılarak ve Odamız bünyesinde kurulan Ulaşım Komisyonu’nun katkıları ile hazırlanmıştır. Yapıldığı taktirde, İstanbul’un korumak üzere Dünya’ya söz verdiğimiz tarihi mirasını ve geleceğini derinden etkileyecek bu projeye dair, mesleki ve bu kentte yaşayan bir birey olarak kentli görüşünüzün, sürdürülebilir ve daha sağlıklı bir yaşamı savunur nitelikte olması dileğiyle hazırlanan raporumuzu, sizlerin değerlendirmelerinize sunarız.

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

Yönetim Kurulu

 

Rapora ulaşmak için tıklayınız.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yazar: kentvedemiryolu